Jarní/ podzimní kurzy pro děti


Každý rok ve dvou termínech: březen až červen a září až listopad (aktuální termíny v sekci Aktuality)
Podzimní kurzy jsou 20-ti hodinové a trvají 10 týdnů po sobě, jarní kurzy jsou 30-ti hod. a trvají 15 týdnů po sobě
Děti se zúčastní pravidelně jeden den v týdnu – 2 hodiny
Jednu hodinu týdně děti jezdí, druhá hodina je teorie (děti se učí jak se o koně starat, jak je krmit, čistit, cviky na jízdárně atd.).
Týdny na sebe navazují, a proto lze nahradit omezený počet lekcí (2-5).
Počet dětí v kurzu je 4 – 9.
Jezdí se na jízdárně nebo na lonži.
Do kurzu děti potřebují kopii kartičky zdravotní pojišťovny a souhlas (podpis) rodičů.